Przegląy instalacji
Okresowe przeglądy instalacji stanowią istotny czynnik prawidłowej eksploatacji. Pozwalają kontrolować stopień zużycia instalacji, a ich głównym celem jest zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Konieczność przeprowadzania takich kontroli i ich częstotliwość wobec określonej grupy obiektów regulują stosowne przepisy.

Przeprowadzamy następujące kontrole:

  • instalacji centralnego ogrzewania 
  • instalacji wodno – kanalizacyjnych 
  • instalacji gazowych

W celu umówienia się na przeprowadzenie kontroli prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.