Uzdatnianie i zmiękczanie wody

uzdatnianie wody


Są to procesy mające za zadanie ulepszenie jakości wody. Woda jako czysty związek chemicznej w przyrodzie nie występuje. Zawsze niesie ze sobą dodatkowe substancje, także te niepożądane. Proces uzdatniania ma na celu dostosowanie jej jakości dla potrzeb odbiorcy - od użytkowników domowych, do wszelakich gałęzi przemysłu i sektora usług. 

W ofercie posiadamy systemy uzdatniania i zmiękczania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Instalujemy systemy:

  • filtracji mechanicznej (filtry narurowe – siatkowe, wypełnione materiałem filtracyjnym) 
  • zmiękczacze jonowymienne 
  • systemy i urządzenia odżelaziania i odmanganiania wody 
  • filtry węglowe 
  • odwrócone osmozy